Δράση στο πλαίσιο της προσέγγισης STEM

Οι μαθητές της Β’ τάξης υλοποίησαν project στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) για τις ανάγκες του μαθήματος της Φυσικής στην ενότητα της Ενέργειας. H προσέγγιση STEM βασίζεται στη διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οιμαθητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με έννοιες από τα επιστημονικά…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ