Η Βιβλιοθήκη του σχολείου μας

Η βιβλιοθήκη του 6ου Γυμνασίου Αμαρουσίου εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία βοηθώντας τους μαθητές στην αναζήτηση, εντοπισμό και αξιολόγηση της γνώσης και των πληροφοριών που χρησιμεύουν στην εκπόνηση εργασιών.


Η βιβλιοθήκη συγκεντρώνει: Βιβλία, φυλλάδια, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, CD, DVD, κασέτες και βιντεοκασέτες. Σήμερα η συλλογή ξεπερνά τους 2.000 χιλιάδες τίτλους [δείτε τον κατάλογο] . Ο εμπλουτισμός της γίνεται με αγορές και δωρεές .
Κάθε χρόνο επισκέπτονται το χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης αρκετοί μαθητές και εκπαιδευτικοί για αναζήτηση πληροφορίας και γνώσης. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς γίνεται επεξεργασία υλικού για εργασίες, προβολή βιντεοκασέτας, DVD, CDRΟΜ σε διάφορα μαθήματα ( Φιλολογικών, Φυσικής, Μουσικής, Ιστορίας, Γαλλικών, Αγγλικών, Γερμανικών, Θρησκευτικών, Γεωγραφίας, Οικιακής Οικονομίας, Τεχνολογίας, Γυμναστικής).

Οι κυριότεροι στόχοι της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης στο Σχολείο μας είναι:
1. Η ηλεκτρονική καταγραφή των βιβλίων.
2. Η αξιοποίηση και λειτουργικότατα του χώρου της βιβλιοθήκης.
3. Ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με βιβλία.
4. Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας προς τους μαθητές.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση οι πιο κάτω δραστηριότητες:
1. Καταγραφή των βιβλίων από ομάδες μαθητών, έτσι ώστε να προχωρήσει απο τον υπεύθυνο καθηγητή η ηλεκτρονική καταγραφή τους.
2. Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να υπάρξει προώθηση θετικής στάσης προς το βιβλίο, να ενθαρρυνθεί ο δανεισμός βιβλίων και γενικότερα η χρήση της βιβλιοθήκης από τους μαθητές.
3. Ενθάρρυνση και καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών με την καθιέρωση διαγωνισμού φιλαναγνωσίας.
4. Βιβλιοδρομίες : Βράβευση του μαθητή που θα δανιστεί και θα διαβάσει τα περισσότερα βιβλία κατά τη διαάρκεια του σχολικού έτους.
5. Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης με δωρεές απο διάφορους φορείς ή και αγορά  νέων βιβλίων.

Comments are closed.