Ένταξη – Ειδική Αγωγή

Από το 2016, στο σχολείο μας λειτουργεί Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.), που απευθύνεται σε μαθητές/τριες, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πλαισιωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό Ειδικής Αγωγής, που συμβάλλει τόσο στην ομαλή τους ένταξη στη μαθησιακή διαδικασία όσο και στην κοινωνικοποίησή τους.

Τι  είναι το Τμήμα Ένταξης

Είναι το θεσμοθετημένο πλαίσιο για την παροχή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στους μαθητές του γενικού σχολείου, που στόχο έχει την εκπαιδευτική παρέμβαση με εξατομικευμένα προγράμματα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λειτουργεί μέσα στο γενικό σχολείο ως ξεχωριστό τμήμα και δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις.

Πληροφορίες

Μπερτσεκά Γεωργία , Διευθύντρια

Τμήμα Ένταξης

Ναβροζίδου Σοφία, Φιλόλογος

Κουφοπούλου Βασιλική , Φιλόλογος

Ραμουτσάκη Άννα, Μαθηματικός

Χριστοπούλου Αθηνά, Μαθηματικός

Παράλληλη Στήριξη

Δημητρολοπούλου Σταματία

Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στο Τμήμα Ένταξης;

Στο Τμήμα Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές:

  1. που έχουν γνωμάτευση από δημόσια διαγνωστική υπηρεσία (π.χ.ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα).
  2. που δεν έχουν γνωμάτευση αλλά έχει παρατηρηθεί από τους εκπαιδευτικούς του τμήματος που φοιτούν οι μαθητές ότι παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η αξιολόγηση του μαθητή από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής του σχολείου και η σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου.

Και στις δύο περιπτώσεις, για να φοιτήσει ο μαθητής στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου του απαιτείται η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα.

Το ΤΕ είναι μορφή ειδικού σχολείου;

Όχι. Το ΤΕ είναι λειτουργικά ενταγμένο στο πλαίσιο λειτουργίας του γενικού σχολείου. Οι μαθητές παραμένουν στην τάξη τους, συμμετέχουν σε όλες τις διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες και υποστηρίζονται από τον εκπαιδευτικό του ΤΕ για καθορισμένο αριθμό ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα με πρόγραμμα που έχει δοθεί στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς της τάξης, θεωρημένο από το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής της οικείας εκπαιδευτικής περιφέρειας.

Τι διδάσκεται στο Τμήμα Ένταξης;

Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. Με τον τρόπο αυτό καταρτίζεται το κατάλληλο, για τον κάθε μαθητή/τρια, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τροποποιήσεις και προσαρμογές στις ανάγκες των μαθητών του Τ.Ε.. Στο τμήμα ένταξης διδάσκονται μαθήματα τόσο θεωρητικά όσο και θετικά.

Ο ειδικός εκπαιδευτικός στο τμήμα ένταξης καλείται:

  • Να κάνει παρέμβαση στις επιμέρους δυσκολίες των μαθητών (π.χ δυσκολίες στην γραφή, αργός ρυθμός ανάγνωσης, δυσκολίες στην γραμματική, στην παραγωγή γραπτού λόγου, δυσκολίες στα μαθηματικά κ.α.).
  • Να διδάξει γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές διαχείρισης της γνώσης και να διδάξει ένα δομημένο τρόπο μελέτης στο σχολείο και στο σπίτι.

Γιατί το Τμήμα Ένταξης δεν είναι ενισχυτική διδασκαλία:

Το τμήμα ένταξης δεν είναι φροντιστήριο που ανταποκρίνεται αναγκαστικά στην ύλη της γενικής τάξης την οποία παρακολουθεί ο μαθητής. Στο τμήμα ένταξης θα αξιολογηθούν ατομικά για κάθε μαθητή οι εκπαιδευτικές του ανάγκες και θα καταρτιστεί το ατομικό του μαθησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί από την διαδικασία αξιολόγησης από τον ειδικό εκπαιδευτικό. Πρώτα από όλα λοιπόν πρέπει να καλυφθούν τα μαθησιακά κενά των μαθητών ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε πιο απαιτητικά μαθησιακά έργα.

Πόσες Ώρες φοίτησης:

Στο τμήμα ένταξης η συμμετοχή των μαθητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες φοίτησης των παιδιών στο Τ.Ε. καθορίζονται από τον ειδικό εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ακολουθώντας κυκλικό ωράριο. Πρόκειται για έναν προγραμματισμό διαμορφωμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην χάνονται πολλές ώρες του μαθήματος, που αφορούν στο ίδιο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Συνήθως μεριμνάται ο μαθητής να απουσιάζει κατά μέσον όρο δύο φορές τον μήνα από κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο.
Το πρόγραμμα αυτό είναι ευέλικτο και ανοικτό σε αναπροσαρμογή, όταν η παρουσία του μαθητή είναι απαραίτητη στην τάξη, όπως στην περίπτωση ενός διαγωνίσματος, ενός πειράματος, μιας προβολής ταινίας κ.ά. . Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε., αν και εργάζεται με τον μαθητή κυκλικά, αποφεύγει να τον απασχολεί σε μονόωρα μαθήματα ή μαθήματα στα οποία ο μαθητής έχει καλή επίδοση, εμπλέκεται θετικά και κάνουν καλό στην αυτοεικόνα και στην αυτοεκτίμησή του, όπως είναι , τα εικαστικά, η μουσική, η γυμναστική, η πληροφορική κ.ά.

Συμπερασματικά, η ύπαρξη Τμήματος Ένταξης σε ένα Γυμνάσιο,  αποτελεί επιπλέον «προσόν» για την σχολική μονάδα, καθώς ακόμη και οι μαθητές οι οποίοι μέσα στο γενικό τμήμα έχουν μειωμένη απόδοση και χαμηλή αυτοεκτίμηση, συμμετέχουν στην μαθησιακή διαδικασία με θετικά αποτελέσματα.

Comments are closed.