Εκπαιδευτική επίσκεψη σε εργαστήρι ρομποτικής

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης “Αξιοποίηση των ΤΠΕ, εξοικείωση με το STEM και λοιπές, καλές πρακτικές στην εκπαιδευτικη διαδικασία”, στις 26 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στo εργαστήρι ρομποτικής City Lab στον Άλιμο. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων Α2 και Α4 είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη ρομποτική.

Μετά από μια σύντομη παρουσίαση των δυνατοτήτων της ρομποτικής, τα παιδιά έπρεπε να κατασκευάσουν ένα ρομποτικό “ρινόκερο” και να προγραμματίσουν τις κινήσεις του.

Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και απέκτησαν μια πρώτη άποψη για το πως οι θετικές επιστήμες μέσω της ρομποτικής μπορούν να συνδυαστούν ώστε να λυθεί ένα πρακτικό πρόβλημα.

Comments are closed.