Δράση στο πλαίσιο της προσέγγισης STEM

Οι μαθητές της Β’ τάξης υλοποίησαν project στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) για τις ανάγκες του μαθήματος της Φυσικής στην ενότητα της Ενέργειας.

H προσέγγιση STEM βασίζεται στη διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι
μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με έννοιες από τα επιστημονικά πεδία
της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών μέσω της
διερεύνησής τους σε πραγματικές καταστάσεις.

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας απλά υλικά δημιούργησαν κατασκευή που προσομοιάζει με αμαξίδιο. Κατά τη διαδικασία της κατασκευής πρότειναν λύσεις για να αντιμετωπίσουν την απουσία τριβής. Στη συνέχεια συμμετείχαν σε παιχνίδι, στο οποίο κλήθηκαν να θέσουν σε κίνηση το αμαξίδιο μέσω ενός μηχανισμού που βασίζεται στη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε κινητική.

Το παιχνίδι έχει εκπαιδευτικές προεκτάσεις συναφείς με τις έννοιες της τριβής, της ταχύτητας και της ενέργειας. Εκπαιδευτικός στόχος του project ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις αρχές που διέπουν τις μετατροπές της ενέργειας από μια μορφή σε άλλη και να εμπλακούν σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος.

Comments are closed.