Το Πείραμα του Ερατοσθένη

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πειράματα Φυσικής, η μέτρηση της περιφέρειας της Γης από τον Ερατοσθένη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 20 Μαρτίου, ημέρα της εαρινής ισημερίας του 2024, στο σχολείο μας. Η δράση διοργανώθηκε φέτος από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πραγματοποιήθηκε στο σχολείο από ομάδα μαθητών των Α και Γ τάξεων, με την υποστήριξη και επίβλεψη των εκπαιδευτικών Ραμουτσάκη Άννας, Δημολιού Ιωάννας , Κηρύκου Αντώνιου.

Αφού έγινε προετοιμασία στην τάξη για να βρεθεί η απόσταση του σχολείου από τον ισημερινό, οι μαθητές έκαναν μετρήσεις μήκους μιας ράβδου περίπου 1μ , καθώς και της σκιάς της ράβδου κατά την ακριβή χρονική στιγμή του ηλιακού μεσημεριού – δηλαδή τη στιγμή στην οποία η ράβδος δεν ρίχνει σκιά στον ισημερινό – ώστε να καταλήξουμε με σχετικά μικρή απόκλιση στον τελικό υπολογισμό της περιμέτρου (40041,05 km) και της ακτίνας της γής (6436,39 km).

Το πείραμα ήταν μέρος του σχεδίου δράσης “Αξιοποίηση των ΤΠΕ, εξοικείωση με το STEM και λοιπές, καλές πρακτικές στην εκπαιδευτικη διαδικασία

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την μέθοδο του Ερατοσθένη στο παρακάτω βίντεο του εκπαιδευτικού καναλιού “Καθημερινή Φυσική”

Comments are closed.