Διαδραστική ταινία “Νικάμε τη βία και το σχολικό εκφοβισμό”

Την Τετάρτη 27/03, μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου, παρακολούθησαν στον κινηματογράφο Αθήναιον τη διαδραστική ταινία “Νικάμε τη βία και το σχολικό εκφοβισμό”. Η ταινία είχε δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Φωτόγραμμα.

Οι μαθητές με ειδικά τηλεχειριστήρια συμμετείχαν διαδραστικά και διαμόρφωναν τη ροή της ταινίας. Επίσης απάντησαν σε ερωτήματα για τη σωστότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Comments are closed.