Βιωματικά εργαστήρια για θέματα τυφλότητας

Στο πλαίσιο των δράσεων για την προσέγγιση της διαφορετικότητας και των ΑΜΕΑ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου– Μαΐου πραγματοποιήθηκαν στους μαθητές των τμημάτων Β1 και Γ2 δύο δίωρα βιωματικά εργαστήρια– ξεχωριστά για το κάθε τμήμα- εστιασμένα στα θέματα τυφλότητας.
Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο δίωρο παρουσιάστηκε στους μαθητές η μέθοδος γραφής και ανάγνωσης Braille, συζητήθηκε η χρήση της σε περιπτώσεις της καθημερινής ζωής και προβλήθηκε σε βίντεο σχετικό υλικό. Στη συνέχεια μοιράστηκαν στους μαθητές αυθεντικά έγγραφα και τυπωμένο το αλφάβητο σε Braille μαζί με βασικούς κανόνες της γραφής και τέλος αφού προηγήθηκε σχετική συζήτηση, δόθηκε φύλλο εργασίας γραμμένο σε Braille το οποίο μετέγραψαν στη γραφή των βλεπόντων.


Κατά το δεύτερο δίωρο το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Αρχικά τα παιδιά παρακολούθησαν βίντεο για την καθημερινότητα των τυφλών μέσα στο σπίτι και τη χρήση συσκευών μαγειρικής. Έπειτα, με την πολύτιμη συνδρομή του καθηγητή Πληροφορικής, κ. Κηρύκου, οι μαθητές, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο λογισμικό για την εκμάθηση του ελληνικού και του αγγλικού κώδικα Braille, είχαν την ευκαιρία να κάνουν εξάσκηση αλλά και να εξακριβώσουν τις γνώσεις τους με διασκεδαστικό τρόπο.


Υπεύθυνες καθηγήτριες της δράσης :

Ραδιοπούλου Δ. (συντονίστρια), φυσικός, εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης
Ναβροζίδου Σοφία, φιλόλογος του Τμήματος Ένταξης

Αρχείο με το υλικό της δράσης:

Comments are closed.