Παρουσίαση εργασιών μαθητών για την Περιβαλλοντική Ομάδα STEM

Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2023 στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης Αξιοποίηση των ΤΠΕ, εξοικείωση με το STEM και λοιπές, καλές πρακτικές στην εκπαιδευτικη διαδικασία και κατά τη διάρκεια των μαθήματων της Τεχνολογίας και της Φυσικής, παρουσιάστηκε η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε μία συγκεκριμένη βιομηχανική εταιρεία, για την οποία ερεύνησε με ποιους τρόπους συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη.

Την Τρίτη 21 Μαΐου, οι εργασίες των παιδιών παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα του σχολείου, μαζί με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο με θέμα: “Πόσο πράσινοι είναι οι σημερινοί 15χρονοι;” που συμπληρώθηκε από τους μαθητές της Β και Γ Γυμνασίου . Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκαν και οι κατασκευές των μαθητών για το μάθημα της τεχνολογίας που εντάσσονται επίσης στο σχέδιο δράσης.

Το συντονισμό και την οργάνωση της ομάδας και της εκδήλωσης είχαν οι εκπαιδευτικοί Β. Μυσούρα (Φυσικών Επιστημών) και Α. Κλάδη (Τεχνολογίας) ενώ η τεχνική υποστήριξη έγινε από τον συντονιστή του σχεδίου δράσης, Α. Κηρύκο (Πληροφορικής).

Φωτογραφίες από την εκδήλωση και τις κατασκευές μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Comments are closed.