Το νέο πλαίσιο για τις απουσίες των μαθητών

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για το νέο πλαίσιο σχετικά με τις απουσίες από το παρακάτω έγγραφο.

Comments are closed.