Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο σχολικός κανονισμός που ακολουθεί έχει ως στόχους:

 • να ενημερώσει τους/τις μαθητές/τριες για σημαντικούς κανόνες και αρχές λειτουργίας του σχολείου.
 • να συμβάλει στην απρόσκοπτη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 8:15 π.μ. Η προσέλευση στο σχολείο πρέπει να είναι έγκαιρη, πριν από το χτύπημα του κουδουνιού. Η πρωινή παράταξη, η προσευχή, οι ανακοινώσεις κ.λ.π. αποτελούν μέρος του σχολικού προγράμματος. Αμέσως μετά οι μαθητές/τριες πηγαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι απουσιολόγοι σημειώνουν στο απουσιολόγιο τους απόντες και το παραδίδουν στους/στις εκπαιδευτικούς.
Oι πρωινές καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου και για το λόγο αυτό η συχνή επανάληψή τους αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται. Εάν παρ’ όλ’ αυτά κάποιος μαθητής αργοπορήσει, θα πηγαίνει στο γραφείο της διευθύντριας και μετά από δική της έγκριση θα προσέρχεται κανονικά στην τάξη του.


ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Η κανονική αποχώρηση των μαθητών/τριών από το σχολείο γίνεται αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού για τη λήξη της τελευταίας διδακτικής ώρας. Ενδιαμέσως υπάρχει δυνατότητα αποχώρησης μαθητή/τριας από το σχολείο μόνο όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα (υγείας ή παρόμοιο) ή προσκομίσει ο/η μαθητής/τρια σχετικό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον κηδεμόνα με το οποίο να αιτιολογείται επαρκώς η πρόωρη αποχώρηση. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνονται οι κηδεμόνες από τη Διεύθυνση του σχολείου και ο/η μαθητής/τρια φεύγει από το σχολείο, αφού ενημερώσει τον/την απουσιολόγο του σχολείου. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η έξοδος μαθητή/τριας από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Το πολιτισμένο και ευχάριστο κλίμα στο σχολικό χώρο θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές/τριες πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου (τάξη, εργαστήρια, διαδρόμους, προαύλιο κ.λπ).

 • Απαγορεύονται οποιουδήποτε είδους φθορές και βανδαλισμοί στη σχολική περιουσία. Κάθε μαθητής/τρια είναι υπεύθυνος/η για τα έπιπλα που χρησιμοποιεί (θρανίο και καρέκλα) και ελέγχεται για την κατάστασή τους. Αν παρατηρηθεί κάποια φθορά στη σχολική περιουσία, πρέπει να αναφερθεί στο διδάσκοντα της τάξης ή στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
 • Απαγορεύεται να αναγράφεται οτιδήποτε στους τοίχους ή στα έπιπλα του σχολείου (υβριστικά σχόλια, συνθήματα κ.λ.π).
 • Οι αίθουσες μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας πρέπει να παραδίδονται τακτοποιημένες στους/στις μαθητές/τριες της επόμενης ώρας. Κάθε μαθητής/τρια φροντίζει να τακτοποιεί τα έπιπλα της τάξης που χρησιμοποίησε στη θέση τους.
 • Απαγορεύονται φαγητά και αναψυκτικά στην τάξη.
 • Όλα τα απορρίμματα τοποθετούνται στους κάδους και τα ανακυκλώσιμα υλικά όπου υπάρχει ειδικός κάδος.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
Η καθαριότητα των αιθουσών διδασκαλίας ελέγχεται από δύο επιμελητές που ορίζει εκ περιτροπής, ανά εβδομάδα, ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός της τάξης. Ο κατάλογος των επιμελητών/τριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της αίθουσας του κάθε τμήματος και αντίγραφό του κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου. Οι επιμελητές/τριες της τάξης φεύγουν πάντα τελευταίοι από την αίθουσα διδασκαλίας, αφού φροντίσουν:

 • να καθαρίσουν τον πίνακα
 • να ανοίξουν τα παράθυρα για τον αερισμό της αίθουσας

Επιπλέον, αναφέρουν άμεσα στον/στην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος οποιαδήποτε φθορά επισημάνουν στο χώρο της αίθουσας.


ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Είναι το κύτταρο της δημοκρατικής ζωής, όπου με το διάλογο και τη συμμετοχή τους οι μαθητές/τριες ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία. Όργανα κάθε μαθητικής κοινότητας είναι η γενική συνέλευση της τάξης ή του τμήματος, όπου μετέχουν όλοι οι μαθητές/τριες και το 5μελές Συμβούλιο της τάξης που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση της τάξης. Το 5μελές Συμβούλιο της τάξης έχει τη συλλογική ευθύνη για το συντονισμό και τη λειτουργία της μαθητικής κοινότητας και αποτελείται από τον πρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και τα δύο μέλη. Στις γενικές συνελεύσεις κάθε μαθητική κοινότητα συζητά και αποφασίζει για τρέχοντα θέματα που την αφορούν. Το Συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων εκπροσωπεί τους/τις μαθητές/τριες στη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς του σχολείου.
Το μαθητικό Συμβούλιο το σχολείου αποτελείται από ένα 15μελές συντονιστικό όργανο, το οποίο εκλέγεται μετά από γενική συνέλευση του σχολείου και εκπροσωπεί τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου στη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς.
Οι μαθητές/τριες μπορούν να συζητούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους υπεύθυνους του σχολείου (υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος, εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς, Διεύθυνση του σχολείου) και να ζητούν τη βοήθειά τους κάθε φορά που αισθάνονται ότι τη χρειάζονται. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες μπορούν να διατυπώνουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου επώνυμα, απευθυνόμενοι πρώτα ιεραρχικά στον/στην υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό τάξης και κατόπιν στη Διεύθυνση του σχολείου. Αν επιθυμούν να απευθυνθούν στο Σύλλογο των διδασκόντων καθηγητών, το πενταμελές Συμβούλιο τάξης συντάσσει έγγραφο, που το υποβάλλει αρχικά στη Διεύθυνση του σχολείου και στη συνέχεια διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση του σχολείου στο Σύλλογο των διδασκόντων.


ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών πρέπει να είναι σύστοιχη με τις γενικές αρχές, τις αξίες και τους κανόνες του σχολείου. Η παραβίαση των κανόνων αυτών συνεπάγεται ποινές, όπως:
α) Προφορική παρατήρηση
β) Προφορική ή γραπτή επίπληξη
γ) Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής/τρια παρουσιάζεται με τον καθηγητή/τρια στη Διεύθυνση του σχολείου και γνωστοποιεί το γεγονός. Επιπλέον, η αποβολή καταγράφεται στο Ποινολόγιο του σχολείου.
δ) Aποβολή από τα μαθήματα από 1 έως 5 μέρες. Η αποβολή καταγράφεται στο Ποινολόγιο του σχολείου.
ε) Αναγκαστική αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
στ) Μείωση διαγωγής, ανάλογα με τη σοβαρότητα των στοιχείων και με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων.
Ενδεικτικά, αναφέρονται είδη παραπτωμάτων που επισύρουν τον πειθαρχικό έλεγχο:

 • αδικαιολόγητα καθυστερημένη άφιξη στο σχολείο
 • αταξία κατά την πρωινή σύνταξη στην αυλή και έλλειψη προσοχής ή αταξία όταν η Διευθύντρια του σχολείου ή άλλος εκπαιδευτικός κάνει ανακοινώσεις στους μαθητές.
 • αδικαιολόγητη παραμονή στους διαδρόμους ή στην αυλή εκτός από τις ώρες των διαλειμμάτων
 • αταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας
 • απασχόληση κατά τη διδασκαλία άσχετη με το διδασκόμενο μάθημα
 • συμμετοχή σε ομαδικό παράπτωμα
 • αυθαίρετη απουσία σε ενδιάμεση ή τελευταία ώρα του σχολικού προγράμματος
 • έξοδος από το χώρο του σχολείου χωρίς άδεια
 • απρεπής συμπεριφορά προς συμμαθητή (απειλή, χλευασμός, βάναυσος αστεϊσμός, εξύβριση, προσβολή, άσκηση κάθε μορφής βίας κ.λ.π.)
 • φθορά/ζημιά στο κτήριο ή τις εγκαταστάσεις του σχολείου
 • φθορά ή υπεξαίρεση αντικειμένων
 • αντιγραφή κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Κάθε μαθητής/τρια αξιολογείται από την προφορική εξέταση στο μάθημα της ημέρας, τη συμμετοχή στην καθημερινή εργασία της τάξης, τη συνολική δραστηριότητά μέσα στην τάξη, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το μάθημα, τα αποτελέσματα της επίδοσης στις ωριαίες και ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες, καθώς και από τα αποτελέσματα της επίδοσης στις γραπτές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις στο τέλος κάθε διδακτικού έτους.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Η συμμετοχή στις εκδρομές του σχολείου εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές γίνεται μόνο μετά από γραπτή συναίνεση των κηδεμόνων. Οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε εκδρομές πρέπει να τηρούν τις εντολές των εκπαιδευτικών συνοδών. Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι εκτός από τον εαυτό τους εκπροσωπούν και το σχολείο.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του σχολείου για την αποφυγή δημιουργίας συνθηκών που παρενοχλούν και βλάπτουν σοβαρά την υγεία των μαθητών/τριών. Στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου οφείλουν να το απενεργοποιήσουν και να το τοποθετήσουν στη σχολική τους τσάντα. Είναι απόλυτα υπεύθυνοι για το κινητό τους και οποιαδήποτε πιθανή φθορά του. Τα κινητά τηλέφωνα δεν αποτελούν με κανένα τρόπο αντικείμενο απασχόλησης του συλλόγου διδασκόντων. Η επικοινωνία με το σπίτι των μαθητών/τριών σε λόγους έκτακτης ανάγκης γίνεται μόνο από το σταθερό τηλέφωνο του σχολείου.

Comments are closed.