Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων και Κηδεμόνων (από Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου)

Η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων θα γίνεται στο εξής κάθε Δευτέρα, εκτός από τις εκπαιδευτικούς Δημολιού Ιωάννα και Παπαντωνίου Εύη, που ενημερώνουν κάθε Τρίτη. Οι ώρες ενημέρωσης θα διαμορφωθούν όπως φαίνονται στο παρακάτω πρόγραμμα. 

Comments are closed.