Ψυχολόγος στο Σχολείο : Ανοικτή επιστολή προς γονείς και κηδεμόνες

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

Η συγκεκριμένη επιστολή σκοπό έχει να σας γνωστοποιήσει την παρουσία μου, ως
σχολικής ψυχολόγου, στο 6ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου.

Το έργο μου στο σχολείο στοχεύει στην στήριξη της οικογένειας και των μαθητών
μέσα από παρεμβάσεις τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Πιο
συγκεκριμένα, τα ομαδικά προγράμματα που διενεργούνται στο πλαίσιο της σχολικής
τάξης οργανώνονται έπειτα από συνεννόηση με τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας
και τον/την εκπαιδευτικό της τάξης. Όλα τα προγράμματα στοχεύουν στην προαγωγή
της ψυχικής υγείας των μαθητών και την εύρυθμη λειτουργία του σχολικού
περιβάλλοντος και στόχο έχουν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε
τάξης.

Οι ατομικές συναντήσεις με τους μαθητές του σχολείου προγραμματίζονται έπειτα
από δικό τους αίτημα. Πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ατομική συνάντηση με
μαθητή θα πρέπει στη διεύθυνση του σχολείου να έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραμμένη από τους γονείς /κηδεμόνες μέσω της οποίας θα επιβεβαιώνεται η
συναίνεση τους για τη συγκεκριμένη δράση. Οι ατομικές συναντήσεις με τους
μαθητές προστατεύονται από το απόρρητο με ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη των
προσωπικών δεδομένων.

Σχετικά με τις ατομικές συναντήσεις με γονείς, θα πραγματοποιούνται
προγραμματισμένα ραντεβού κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση του σχολείου,
έτσι ώστε τα ζητήματα να αντιμετωπίζονται σε ιδιαίτερο χώρο με ησυχία και με την
προσοχή που απαιτείται. Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και όλες οι παρεμβάσεις
σκοπεύουν στην προάσπιση της βέλτιστης ανάπτυξης των μαθητών σε όλα τα
επίπεδα: γνωστικό και ψυχοκοινωνικό.

Με εκτίμηση
Αγνή Ομήρου
Ψυχολόγος

Ωράριο ψυχολόγου: Πέμπτη 09.00 – 13.30

Comments are closed.