Προβολή Ταινίας για την Ημέρα Ατόμων Με Αναπηρία

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, προβλήθηκε σε όλους τους μαθητές του σχολείου η ταινία “Rainman“, η οποία πραγματεύεται πτυχές από τη ζωή ενός ατόμου με αυτισμό.

Μετά το τέλος της ταινίας, διαμοιράστηκαν ερωτηματολόγια και έγινε συζήτηση για τις διάφορες μορφές της αναπηρίας και τις έννοιες της αποδοχής και της συμπερίληψης.

Comments are closed.