Χορήγηση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (Ε.Μ.Δ.) του ΟΑΣΑ σε μαθητές της Αττικής – σχ. έτος 2022-2023

interior of contemporary public transport on sunny day

Photo by Will Mu (pexels.com)

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης του «Ο.Α.Σ.Α Α.Ε.» με την Περιφέρεια, μπορούν οι μαθητές/τριες που δικαιούνται, να πάρουν τις προσωποποιημένες κάρτες ελεύθερης μετακίνησης του Ο.Α.Σ.Α. για τη δωρεάν μετάβασή τους από τη κατοικία τους στο σχολείο και αντίστροφα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων.


Η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από τη σχολική μονάδα, πάνω από την οποία ο μαθητής δικαιούται δωρεάν μεταφορά, προσδιορίζεται στα 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων.

Comments are closed.