Σπουδές μετά το Γυμνάσιο

Στο πλαίσιο της δράσης «Επαγγελματικός προσανατολισμός» οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων και
ενημερώθηκαν από τον υπεύθυνο καθηγητή του ΓΕΛ κ. Παπακωνσταντίνου Μιλτιάδη σχετικά με τις επιλογές και τις διεξόδους που έχουν μετά το Γυμνάσιο.
Η ενημέρωση είχε ως στόχο την παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές/τριες στη διαδικασία επιλογής των σπουδών τους, να τους δώσει μία σαφή εικόνα για ποικίλα επαγγέλματα και να τους διευκολύνει στην μελλοντική τους επιλογή.
Τη δράση οργάνωσαν οι καθηγητές: κ. Αλεξίου Μαρία, κ. Κουσουλάκου Ελένη και κ. Μαυρομάτης Κωνσταντίνος.

Comments are closed.